Trauma Sensitive Mindfulness – Retraite voor Professionals

In een stilte retraite van drie dagen verdiepen in en beoefenen van Trauma Sensitive Mindfulness om veerkracht en inzicht te vergroten in de omgang met mensen met een traumatisch verleden.

 • Kom je als zorgprofessional in contact met mensen met (psycho)trauma?
 • Merk je dat jou dit persoonlijk raakt en wil je hier meer veerkracht in ontwikkelen?
 • Heb je behoefte om te leren hoe je Trauma Sensitief met deze mensen kunt omgaan?
 • En merk je dat je wil ervaren hoe je de hedendaagse kennis van hoe het zenuwstelsel reageert op trauma, geïntegreerd kan worden in de Boeddhistische vipassana / mindfulness meditatie?

Tijdens deze drie-daagse leer je Vipassana meditatie te beoefenen, terwijl we rekening houden met de principes van Trauma Sensitive Mindfulness. Hiernaast maken we gebruik van lichaamsgerichte oefeningen uit Somatic Experiencing en de Polyvagaal Theorie. De focus van deze drie-daagse ligt enerzijds op het ontwikkelen van zelfzorg en zelfregulatie als professional. De omgang met mensen, die door hun trauma-achtergrond soms uitdagend gedrag vertonen, kan ons soms op het verkeerde been zetten. Anderzijds ligt de focus op het verbreden van kennis en het aanleren van vaardigheden in het omgaan met trauma van deze mensen.

 447,00 (plus donatie) Direct Aanmelden Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina


Het dilemma in het werken met mensen met (onderliggend) trauma

Onder veel psychische problemen ligt een oorsprong van trauma opgelopen in de kindertijd. Dit wordt ook wel Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) genoemd. VCT komt voort uit de gevolgen van fysieke mishandeling, emotioneel misbruik, emotionele verwaarlozing en/of seksueel misbruik.

Het onderliggend trauma van mensen met VCT wordt vaak niet herkend omdat het zich vaak uit op andere manieren. Vaak komen mensen dan ook in therapie voor andere problemen, zoals fysieke klachten, slecht slapen, burn-out, gedragsproblemen, emotionele problemen, relationele problemen, etc. Het kan ook zijn dat ze behandeling krijgen voor problemen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, angststoornissen, eetstoornissen, burn-out en stress, enkelvoudige PTSS, etc. De behandeling loopt vast omdat er in werkelijkheid complexere vormen van trauma onder verborgen liggen (CPTSS, dissociatieve stoornissen).

Deze onderliggende trauma-reacties worden meestal geactiveerd tijdens de behandeling, waardoor het soms onmogelijk lijkt om met ze te werken. Als we vanuit onze professionele objectieve houding iemand willen adviseren wordt dit vaak geïnterpreteerd als afstandelijk en autoritair. Maar als we te vriendelijk en meelevend zijn dan roept dit ook onveiligheid op. Dit laatste kan zelfs herbelevingen en dissociatie tot gevolg hebben. De grootste valkuil is dat we ze gaan zien als lastige cliënten waar we niets mee kunnen, totdat we in staat zijn het onderliggende trauma te zien en daar in onze behandeling rekening mee te houden.

Mindfulness en trauma

Hiernaast komt het ook voor dat mensen tijdens of na een mindfulness-training of een meditatie-retraite ontregelen. In mijn artikel, ‘Waarom meditatie uitdagend is voor mensen met trauma’ ga ik hier dieper op in.


Een Trauma Sensitive Mindfulness attitude

Wat ons specialisme ook is, om te kunnen werken met deze mensen vraagt van ons dat we trauma sensitief kunnen inspelen op de innerlijke conflicten van deze mensen. Hiernaast vraagt het ons om een stabiele en voorspelbare therapeutische relatie met ze aan te gaan. Ook al lijkt de relatie continu onder druk te staan. En als we al in contact komen met het ondraaglijke lijden van deze mensen moeten we in staat zijn onszelf te reguleren.


Deze drie-daagse is gefundeerd op drie peilers

 1. Een Trauma Sensitive attitude ontwikkelen door middel van de beoefening van Trauma Sensitive Mindfulness, kennis en inzicht van trauma, om een betere therapeutische relatie op te bouwen.
 2. Het vergroten van zelfinzicht door middel van Vipassana Inzichtmeditatie, om tegenoverdracht in de therapeutische relatie sneller te herkennen en te herstellen.
 3. Het versterken van zelfregulatie door middel van lichaamsgerichte benadering van Somatic Experiencing en de Polyvagaal Theorie, om een grotere persoonlijke draagkracht te ontwikkelen in het blootgesteld worden aan de soms overweldigende verhalen en emoties.

De ontmoeting tussen traditionele spiritualiteit en moderne wetenschap

We maken onder andere gebruik van de traditionele Boeddhistische Vipassana inzichtmeditatie èn de hedendaagse lichaamsgerichte traumatherapie van Somatic Experiencing.

Trauma Sensitive Mindfulness en Vipassana Inzichtmeditatie

Deze driedaagse is erop gericht om, mindfulness middels vipassana inzichtmeditatie, te versterken. Vipassana meditatie is de moeder van mindfulness en helpt om zelfinzicht te ontwikkelen en/of te verdiepen in de context van het begeleiden van deze doelgroep. Het beoefenen van vipassana meditatie brengt helderheid, vrijheid en kalmte in je eigen conditioneringen die door het werken met deze problematiek geactiveerd kunnen worden.

Lees meer over de effecten van vipassana meditatie in dit achtergrondartikel (Ekici, Ç., Garip, G. & Van Gordon, W.).

Somatic Experiencing en Polyvagaal Theorie

Om onszelf en onze cliënten niet alleen mentaal te kunnen reguleren maar ook emotioneel en fysiek, maken wij in deze retraite gebruik van de principes van Somatic Experiencing™ van Peter Levine en de Polyvagaal Theorie van Stephen Porges. Somatic Experiencing is een lichaamsgerichte therapievorm die werkt op het integreren van traumatische ervaringen die opgeslagen zijn in het zenuwstelsel. We maken hierbij gebruik van onder andere het interoceptieve en proprioceptieve systeem. Het is met name het bewustzijn op deze laatste systemen die ons leren op een veel subtieler niveau gereguleerd te blijven. Het werkingsmechanisme van Somatic Experiencing op deze systemen is beschreven in dit artikel (Peter Payne, Peter A. Levine en Mardi A. Crane-Godreau 2015).


Somatic Experiencing gaat goed samen met vipassana inzichtmeditatie omdat veel uitgangspunten gelijk zijn. Somatic Experiencing geeft hiernaast veel meer mogelijkheden om emoties te reguleren dan vipassana meditatie. Wanneer cliënten Somatic Experiencing ondergaan geven ze vaak terug dat ze veel meer handvatten krijgen om om te gaan met hun ontregelingen, zo ook wanneer ze geactiveerd raken tijdens de beoefening.

David Treleaven de auteur van het boek Trauma-Sensitive Mindfulness heeft hier al in 2012 een verhelderend betoog over gehouden.


Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen in deze bijeenkomst aan bod: 

 • Basisprincipes vipassana en trauma sensitive mindfulness meditatie.
 • Kennismaken met trauma vanuit het perspectief van de Boeddhistische psychologie.
 • Inzicht in hoe lichaamsgericht werken hierin kan ondersteunen door middel van Somatic Experiencing en de Polyvagaal Theorie.
 • Verstilling in een veilige bedding toepassen in de dagelijkse praktijk.
 • Vier vormen van beoefening van vipassana meditatie: Mindfulness van het lichaam, mindfulness van gevoelens, mindfulness van de mentale geest, en mindfulness van de objecten van de geest.
 • De principes van het afhankelijk ontstaan en hoe dit praktische handvatten geeft om het lijden, wat zich uit in stress, te stoppen.
 • Het belang van het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid en welwillendheid, compassie en mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid in het werken met trauma.

Leerdoelen

Na afloop van deze bijeenkomst ben je in staat: 

 1. Om vipassana meditatie en Trauma Sensitive Mindfulness te beoefenen als een weg om zelfinzicht te ontwikkelen.
 2. Het zenuwstelsel verder te reguleren met behulp van hedendaagse wetenschappelijk onderbouwde inzichten uit de Somatic Experiencing en de Polyvagaal Theorie.
 3. Een dieper ervaren begrip en kennis te ontwikkelen van de werking van de geest en zijn patronen vanuit de Boeddhistische psychologie.
 4. Om met behulp van vipassanameditatie de Window of Tolerance te fine-tunen.
 5. De fundamenten van de Boeddhistische leer te begrijpen, toegepast in de context van complexe behandel-relaties.
 6. Meer inzicht te verwerven in de oorzaken van waarom mensen stress ervaren en hieronder lijden.
 7. Praktische vaardigheden te ontwikkelen in het overkomen van de universele hindernissen in het uitoefenen van ons vak.
 8. Trauma Sensitive Mindfulness te integreren in het beoefenen van liefdevolle vriendelijkheid en compassie.

Werkvorm

Dit programma bestaat uit drie aaneengesloten dagen en is opgebouwd als een stilte-retraite. Zittende meditaties zullen worden afgewisseld met lopende meditaties en bewegingsoefeningen.

Tijdens de dagen maken we kennis met en beoefenen we Vipassana meditatie en Trauma Sensitive Mindfulness, afgewisseld door ondersteunende theorie en lichaamsgerichte oefeningen uit de Somatic Experiencing en de Polyvagaal Theorie.

De theoretische onderbouwing wordt gebracht in de vorm van ‘ondertiteling’ bij de instructies van de oefeningen. Hierin leer je waarom we doen wat we doen, en kun je met je eigen ervaring toetsen hoe het werkt.


Programma

Op de aankomstdag ben je tussen 09.00u en 10.00u van harte welkom. Je hebt dan tijd om je te installeren in je kamer en te landen. Om 10.00u starten we met een kennismaken, een algemene inleiding en begint de stilte. Tussen 12.00u en 14.00u hebben we de lunchpauze met een warme maaltijd. Om 14.15u gaat het meditatief programma in. 

De volgende dag worden we gewekt om 05.00u en vervolgen we het programma vanaf 05.30u. Het ontbijt is tussen 07.00u en 08.30u waarna we verder gaan met het programma tot de lunch om 12.15u. Hierna ziet het programma er hetzelfde uit als de vorige dag. We staan 24 uur per dag voor je klaar mocht dit nodig zijn.

De derde ochtend ziet er tot en met de lunch hetzelfde uit als de dag ervoor. Na de lunch zal de middag in het teken staan van verbreken van de stilte, integratie en de overgang maken naar het dagelijks leven. Om ongeveer 16.00u zullen we afronden en weer naar huis vertrekken .

Dagschema

Klik hieronder op uitklappen om het volledige programma te bekijken. 


Voor wie

Deze Trauma Sensitive Mindfulness drie-daagse is bedoeld voor zorg-professionals die patiënten of cliënten tegenkomen met psychische problemen.

 • Hulpverleners in de GGZ en zelfstandig gevestigd (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen e.a.).
 • Therapeuten en coaches die werken met EMDR, IFS, yoga, mindfulness, haptotherapie, hypnotherapie of andere behandelmethodes, psychosociaal therapeuten en vaktherapeuten.
 • ACT trainers en Mindfulness trainers.
 • Begeleiders in retraites, (psychedelische) ceremonies, ademwerk, ELW, etc.
 • Relatie- en gezinstherapeuten, maatschappelijk werkers, coaches en supervisors.
 • Leerlingbegeleiders, jeugdwerkers en kindertherapeuten.
 • Artsen, huisartsen, specialisten, praktijkondersteuners (POH-GGZ) en verpleegkundigen in de gezondheidszorg.

Ervaring met mindfulness en/of vipassana meditatie is handig, maar zeker geen vereiste. Het is belangrijker dat je bereid bent èn voldoende psychische stabiliteit hebt om langere tijd in stilte door te brengen, zonder contact met anderen. Ook zijn enthousiasme en welwillendheid van belang. Als je twijfelt of deze retraite iets voor jou is, kun je altijd contact opnemen.

Begeleiding

Deze retraite staat onder leiding van Jerome Stoel. Jerome beoefent vipassana meditatie sinds 2007 en volgt sinds 2013 regelmatig retraites van een paar maanden in de bakermat van de Mahasi-methode: Bij Panditarama onder wijlen Sayadaw U Pandita in Myanmar (Birma). Jerome is ook opgeleid als MBSR Mindfulness Trainer (Cat. 1) en Somatic Experiencing Practitioner.

Hij heeft hiernaast de verdiepende opleiding tot Vroegkinderlijk Trauma Specialist bij het Centrum voor Late Effecten Vroegkinderlijk Trauma (CELEVT). Vanuit zijn zelfstandig gevestigde praktijk werkt hij met vraagstukken die te maken hebben vroegkinderlijk trauma ((c)PTSS en hechtingsproblemen en dissociatieve stoornissen, zoals DIS en AGDS).


Deze retraite wordt vanuit ervaringsdeskundigheid geassisteerd door Wietske Buruma. Wietske beoefent Vipassana meditatie sinds 2017. Ze heeft door eigen ervaring met vroegkinderlijk trauma en dissociatie zichzelf eigen gemaakt om gereguleerd te blijven tijdens het mediteren en heeft zo ook inzichten opgedaan in hoe meditatie ondersteunend is in het reguleren en verwerken van trauma.

Zij weet als geen ander wat de valkuilen van Vipassana meditatie zijn als je een getraumatiseerd brein hebt en wat ervoor nodig is om trauma sensitiviteit over te kunnen brengen. Ze volgt regelmatig retraites bij o.a Ayya Virañani in Vipassana & Mettã, liefdevolle vriendelijkheid; een veld waarin alles gezien en gedragen kan worden.


Wat vinden anderen van deze drie-daagse?

Wat een prachtige dagen, in stilte van 5.30 – 21.00 “in de weer” met vipassana en mettã meditaties. Een goede opbouw van het programma en heel goede begeleiding. Wat een rijkdom om te proeven aan de mix met onderbouwing vanuit somatic experiencing en polyvegaal theorie. Heel goed om als coach/therapeut te ervaren hoe trauma sensitieve mindfulness werkt. En mocht ik een oud deel van pijn weer ontmoeten en in zorgzaamheid benaderen. En heerlijk eten, dat ook.

Deze retraite heeft mijn verwachtingen ruimschoots overtroffen. Ik belandde in een warme en liefdevolle omgeving. De eerste zin die ik in mijn aantekeningenschriftje schreef, was: ‘ik mag helemaal doen wat goed is voor mij!’ Dat gaf mij het vertrouwen om mijn eigen vroegkinderlijk trauma onder ogen te zien en te doorvoelen. Ik kon alle aangereikte theorie en hulpbronnen vanuit de Somatic Experiencing en Polyvagaal theorie direct toepassen op mezelf en de heilzame werking hiervan ervaren in de meditaties. Doordat ik mijn zenuwstelsel kon kalmeren en niet overspoeld raakte, gaven de meditaties mij helende inzichten en beelden. Ik kan met een meer trauma-geïnformeerde blik naar mijn cliënten kijken en hen op een beter spoor richting de juiste hulp zetten. Ik kan hen door mijn eigen zenuwstelsel te reguleren meer veiligheid bieden. Ook zou ik graag mijn collega’s willen meenemen in het ontwikkelen van meer kennis over chronisch/ vroegkinderlijk trauma.

 Als MBSR-trainer/docent weet ik hoe belangrijk de eigen beoefening is, maar ook bij een professional ontwikkeld zich soms een automatische piloot 2.0. Deze retraite doorbrak de dagelijkse routine en zorgde voor een welkome verdieping. Iets weten is een ding, het ervaren/voelen is van een heel andere orde. Na deze retraite kan er nog meer vanuit lichaamswijsheid begeleid worden. De accomodatie was luxe, met veel aandacht voor het eten en natuurlijk een heel prachtige en ondersteunende omgeving.

Deze drie-daagse is ook onderdeel van de postgraduaat opleiding tot contextuele gedragstherapeut van Allegre Expertisecentrum waar Jerome vaste docent is;

Wij zijn superblij met Jerome als docent in de postgraduaat opleiding tot contextuele gedragstherapeut. Cursisten zijn laaiend enthousiast en wij ook. Hij is een krak in zijn vak! Zonder dat het een doel was heeft hij ook voor cohesie gezorgd in deze groep en dat is het eerste startschot geweest naar een betere sfeer en teamspirit in de postgraduaat groep. Jerome is erg aimabele man, zeer vriendelijk en behulpzaam. Hij brengt rust in een groep en is gemakkelijk toegankelijk om vragen en/of problemen te bespreken waarvoor we hem erg dankbaar zijn.

Veerle Lenaerts – Allegre Expertisecentrum


Praktische gegevens

 • Locatie: The Land of Now – Veenweg 9a, 9628TW Siddeburen
 • Data 2024:
  • 27 t/m 29 september 2024
  • Voorjaar 2025 (nog niet bekend)
 • Tijden: vrijdagochtend 10.00u t/m zondagmiddag 16.00u.
 • Begeleiding: Jerome Stoel & Wietske Buruma (ass.)
 • Maximaal aantal deelnemers: 14 personen
 • Eénpersoonskamer: € 447,- (exclusief donatie)

Deze retraite geven wij op basis van kostprijs en donatie (volgens het Boeddhistische principe van dana). De minimale bijdrage is € 447,- eenpersoonskamer. Deze kostprijs is voor het volledige arrangement inclusief certificaatkosten..

Met deze kostprijs hebben wij nog niets verdiend. Voor ons levensonderhoud zijn wij afhankelijk van jouw extra donatie. Met jouw donatie maak je het mogelijk dat we dit werk voor anderen kunnen blijven doen. De “reguliere” prijs van deze retraite is € 997,-  Lees eerst hoe dana werkt

 • Prijzen zijn all inclusive voor verblijf op een eenpersoonskamer met eigen sanitair (douche en toilet).
 • Alle maaltijden worden verzorgd door The Land of Now en zijn biologisch, veganistisch en ayurvedisch geïnspireerd om het meditatieproces optimaal te ondersteunen.
 • Het is mogelijk een voorovernachting te boeken bij The Land of Now voor €59,50,- per nacht inclusief toeristenbelasting en ontbijt. Dit kan via een link die in de bevestigingsmail staat. Kostprijs is excl. de eventuele voorovernachting.
 • Wanneer jouw werkgever betaalt dan rekenen wij de reguliere prijs van € 997,-. Neem hiervoor contact op.

Accreditatie

Deze retraite is als nascholing geaccrediteerd bij de KTNO en het Mindfulness Register

 • Wil je deze retraite voor jouw beroepsvereniging laten accrediteren? Laat mij dit weten.

Aanmelden

Klik op de knop om je direct aan te melden

 447,00 (plus donatie) Direct Aanmelden Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina


Meer informatie of een optie nemen?

Je kunt een optieaanvraag doen door een bericht te sturen via het contactformulier hieronder. Ik laat je dan weten of dit mogelijk is. Tot vijf weken voor de startdatum is een optie van maximaal twee weken mogelijk, van vijf weken tot twee weken voor de startdatum is een optie van maximaal een week mogelijk.

Neem voor meer vrijblijvende informatie contact op via onderstaand formulier.

Wil je jouw email-adres goed controleren? Als dit niet klopt kan ik niet antwoorden.

   

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

   

  Deze informatie wordt via een beveiligde omgeving verzonden.