Trauma Sensitieve Mindfulness Training voor professionals

Vier zondagen verdieping in trauma sensitief werken met mindfulness

Trauma sensitief werken komt steeds meer in de belangstelling te staan en er zijn veel cursussen en opleidingen die zich richten op begrijpen wat trauma is. Vaak gaat het in trauma sensitief werken over de ander, maar wij zijn als professional zelf de basis in het contact en nemen onze eigen geschiedenissen mee. Trauma sensitief werken vraagt daarom ook dat we sensitiviteit ontwikkelen naar onszelf. 

Het vraagt soms moed om inzicht en zelfregulatie te ontwikkelen. Iets wat we zo hard nodig hebben in relatie tot mensen met trauma achtergrond of dit nu de specifieke diagnose is of onderliggend aan andere problematieken. Cliënten hebben vaak gevoelige antennes in het contact en zijn sensitief voor onze eigen kwetsbaarheden, kunnen zich daaraan aanpassen of op inspelen. 

Met trauma sensitieve mindfulness leren we onze blik naar binnen te richten, om bij onszelf te blijven waarnemen (ook als het heftig is in contact) en te onderzoeken gebieden die kwetsbaar zijn. We leren hoe we hierin op een vriendelijke en compassievolle manier voor onszelf kunnen zorgen. Als we dit leren herkennen en erkennen, leren we ook in relatie te blijven wanneer dit wordt aangeraakt. Dus in plaats van dat we gaan zorgen voor de ander, onszelf verweren of verstijven, blijven we erbij en kunnen we het integreren in de behandeling. 

In een serie van vier zondagen bewegen we in het kader van trauma sensitieve mindfulness voor professionals naar zelfinzicht en zelfregulatie in relatie tot cliënten. Iedere bijeenkomst staat in het teken van copingmechanismen van zowel de cliënten als van jezelf. 

  • Afweren / Strijd aangaan / boosheid
  • Verstijven / Stil worden / bevriezen
  • Vermijden / Om de hete brei heendraaien / vluchten
  • Pleasen / Aardig blijven / verbinden

We reflecteren hierop door de verdieping en de verstilling in te gaan. Met een inzichtgevende dialoog worden we uitgenodigd om woorden aan onze binnenwereld te geven in relatie met deze soms uitdagende dynamieken. We gebruiken elkaar om hier meer wijsheid in te ontwikkelen en leren dit toepassen in de praktijk. 

Een plek in aandacht en tijd voor jezelf, om naar binnen te keren en je eigen reacties ontdekkend te kunnen onderzoeken.