Supervisie voor coaches en therapeuten

Heb je een cliënt(e) die lastig is? Loop je zelf vast in een traject als coach of therapeut? Of kom je niet verder?

Vaak speelt hier tegenoverdracht of vastzitten in een tunnelvisie.

Een frisse blik van een derde kan hier helpend in zijn